$left
$middle

Bunkeflostrand

I de norra och östra delarna av Bunkeflostrand planeras drygt 1 700 nya bostäder. Gottorpsområdet får ett nytt centrum med butiker, torg och service.

Med den befolkningsutveckling som Malmö har och den detaljplanering som pågår, kan Bunkeflostrand få ytterligare 2 000 till 3 000 invånare inom en tioårsperiod. 

Innehåll