Bunkeflostrand

I de norra och östra delarna av Bunkeflostrand planeras drygt 1 700 nya bostäder. Gottorpsområdet får ett nytt centrum med butiker, torg och service.

Med den befolkningsutveckling som Malmö har och den detaljplanering som pågår, kan Bunkeflostrand få ytterligare 2 000 till 3 000 invånare inom en tioårsperiod. 

Tyck till om förslagen till detaljplaner för Norra Bunkeflostrand

Från den 19 juli till och med den 27 augusti är förslagen till detaljplaner för områdena väster och öster om Kalkbrottsgatan på samråd respektive granskning (dp 5624 och dp 5622). Alla som berörs av förändringarna kan lämna synpunkter på planförslagen. Du hittar planhandlingarna och hur du går tillväga för att skicka in synpunkter via respektive länk nedan. 

Digitalt möte den 19 augusti

Den 19 augusti kl 18-19 presenterar vi planförslagen under ett digitalt möte, där du har möjlighet att ställa frågor till våra stadsplanerare och politiker. Mötet sker via Teams och du kopplar upp dig via webbläsare på en dator, mobiltelefon eller padda. Du behöver inte anmäla dig till mötet. För att delta klickar du bara på länken nedan.

Innehåll