$left
$middle

Holma

I Holma finns goda kommunikationer och förutsättningar för fler människor att bo, arbeta och njuta av gröna ytor. Utvecklingen innebär nya bostäder, förbättrade cykelvägar och möjliggörandet av handel och service. Det kommer öka attraktiviteten och göra stadsdelen mer jämlik och sammansvetsad med omgivande områden.

Malmös södra centrum växer

Citytunneln i Malmö öppnade 2010. En av tre stationer placerades i Hyllie och runt den stationen växer nu Malmös nya södra centrum fram.

Tio minuters promenad norrut från Hyllie stationstorg ligger Holma, ett område som från att ha legat i Malmös periferi nu ligger alltmer centralt i staden. Nära kommunikationer, handel, arbetsplatser, nya skolor och annan service, och med en av Malmös största parker i det egna området.

Mer av hela Malmö

Holma består idag nästan bara av bostäder och de bostäderna är ganska lika varandra. Nu ska Holma få mer blandning i sig, mer av hela Malmö. Att ha hela staden representerad direkt utanför dörren ger alla bättre förutsättningar för jämlika livsvillkor. Med det nya centrala läget i staden följer också ett nytt intresse från byggaktörer att vara med och utveckla området genom tillägg av nya bostäder, verksamheter och mötesplatser.

Kontaktinformation och länkar

sv