$left
$middle

Holma

I Holma finns goda kommunikationer och förutsättningar för fler människor att bo, arbeta och njuta av gröna ytor. År 2022 börjar det förberedande arbetet inför byggandet av nya bostäder.

År 2022 börjar staden gräva i mellersta och södra Holma för att förbereda för omkring 2500 nya bostäder. År 2023 förväntas bostadsbyggandet komma igång. I norra Holma pågår ännu detaljplanearbetet.

Innehåll

Redigera webbplatsens kontaktinformation här. Innehållet i denna modul speglas sedan på undersidor.