$left
$middle

Hyllie

Hyllie är stadsdelen som binder ihop södra Malmö med den skånska slätten. Från bördig närmast obebyggd åkermark har stadsdelen vuxit snabbt till att bli en tätbebyggd plats med stort klimatfokus.

Hyllie är idag i snabb utveckling med planering och byggnation av bostäder, kontor, skolor, förskolor, parker och gator. 2021 påbörjas skapandet av den stora Hyllievångsparken och Hyllie boulevard förlängs så att stadsdelen kan växa längre söderut och stadsbussarna kan ta resenärer hela vägen till Ikeas kontor.

Just nu pågår arbete med flera olika detaljplaner och planprogram i området.

Innehåll

Nyheter om Hyllie

Hyllie ska växa med 500 nya arbetsplatser

Stadsdelen Hyllie fortsätter att växa och idag har Tekniska nämnden beslutat om ett köpeavtal med NCC. Här planeras för en kontorsbyggnad med 500 arbetsplatser i området Hyllieäng söder om badhuset.

Nu öppnar vi upp Hyllievångsparken

Den 24 juni öppnade den första etappen av Hyllievångsparken i Hyllie. Parken är 64 000 kvadratmeter, vilket är ungefär samma storlek som Folkets park. I den första delen är det mycket fokus på ätbara växter. Här finns också tillfälliga beachvolleyplaner och uppställningsplatser för foodtrucks.

Ny markanvisning i Hyllie - Öster om mässan

Nu lanserar vi en ny markanvisning i Hyllie som innehåller cirka 260 bostäder, varav hälften är hyresrätter, hälften bostadsrätter samt ett större kontor. För första gången är Mallbo-konceptet en del av stadens markanvisning.

sv