$left
$middle

Hyllie

Hyllie är stadsdelen som binder ihop södra Malmö med den skånska slätten. Från bördig närmast obebyggd åkermark har stadsdelen vuxit snabbt till att bli en tätbebyggd plats med stort klimatfokus.

Hyllie är idag i snabb utveckling med planering och byggnation av bostäder, kontor, skolor, förskolor, parker och gator. 2021 påbörjas skapandet av den stora Hyllievångsparken och Hyllie boulevard förlängs så att stadsdelen kan växa längre söderut och stadsbussarna kan ta resenärer hela vägen till Ikeas kontor.

Just nu pågår arbete med flera olika detaljplaner och planprogram i området.

Innehåll