$left
$middle

Översiktsplan för södra Hyllie

I den fördjupade översiktsplanen för området finns utrymme för mellan 3000 till 4000 bostäder, lika många arbetsplatser, tre skolor och en stadsdelspark. 

sv