$left
$middle

Kontor och näringsliv i Hyllie

Ett bra kommunikationsläge och ett fokus på klimatsmarta byggnader har gjort Hyllie till ett hett läge för etableringar av nya kontor.

Hyllie är ett av Sveriges hetaste lägen för kontorsetableringar och flera företag har redan valt att placera sina huvudkontor här. En av anledningarna är Hyllies fantastiska kommunikationsläge, med Köpenhamn drygt 20 minuter bort och med 3 minuter till Station Triangeln i centrala Malmö.

Fokus på klimatsmarta byggnader

Ett annat skäl är att Klimatkontraktet, ett samarbete mellan Malmö stad, VA Syd och Eon. Detta har lagt grunden för att skapa riktigt klimatsmarta byggnader, som matchar ambitionerna hos framtidens företag.

Certifieringar och begrepp som BREEAM, LEED och NollCO2 är självklara i Hyllie.

Med sin framkantsprofil har Hyllie också blivit en given plats för företag att etablera kontor med ett bredare hållbarhetsfokus.

Social hållbarhet och människors välbefinnande sätts i första rummet och i Hyllie finns såväl WELL-certifierade byggnader som nya koncept för att balansera hälsa, grönska och teknik. Hyllies utbud av utegym, slingor för löpning och parker för en kaffepaus stämmer väl överens med moderna kontorsaktörers behov och önskemål.

15 000 arbetstillfället år 2040

Idag finns det ungefär 8 000 arbetsplatser i Hyllie. När Hyllie har vuxit klart räknar vi med att antalet arbetstillfällen fördubblats.

I det snabbväxande Hyllie ryms fler huvudkontorsetableringar likaväl som mindre kontorsytor i mer integrerade former.

sv