$left
$middle

Samarbete med byggaktörerna

Förverkligandet av Hyllie sker i samarbete mellan Malmö stad och en blandning av stora och små byggaktörer. Samarbetet etablerades tidigt genom Samsyn Hyllie, som har lagt grunden för Hyllies utveckling med en gemensam vision och marknadsföring.

Genom byggaktörsdialoger utvecklas Hyllies olika delområden av Malmö stad tillsammans med dem som bygger bostäderna, kontoren, förskolorna och mobilitetshusen.

Här byts erfarenheter och lärdomar och gruppens gemensamma överenskommelser och driv gör arbetet med att utveckla Hyllie ännu bättre. Med denna byggaktörsdialog som stöd får några av Hyllies olika delområden extra tydligt fokus på till exempel solenergi eller social hållbarhet.

En växande stadsdel för alla former av boenden

Intentionen har varit densamma sedan starten: i Hyllie ska det finnas ett brett utbud av bostäder sett till storlek och det ska vara en jämn balans mellan hyres- och bostadsrätter.

Därför är många olika fastighetsbolag representerade i Hyllie, från mindre lokala familjeaktörer till större rikstäckande bolag. I utbudet finns både lägenheter och stadsradhus och det finns bostäder som riktar sig till målgruppen 55+. Även LSS- och trygghetsboende är under planering.

sv