$left
$middle

Översiktsplan för Nyhamnen

Översiktpslanen för Nyhamnen ger möjlighet att utveckla och utvidga Malmös stadskärna med nya stadsmiljöer. Närheten till Centralstationen ger förutsättningar att skapa en hållbar stadsdel med goda regionala kommunikationer.

sv