$left
$middle

Nyhamnen

Nyhamnen ligger vid havet, i direkt anslutning till Centralstationen. Här växer en ny hållbar stadsdel fram med en blandning av bostäder och verksamheter, handel och service.

Detaljplanearbete pågår för Hans Michelsensgatan. Ytterligare detaljplaner ska startas för områdena kring Jörgen Kocksgatan respektive Vintergatan.

Öster om Malmö Centralstation, utmed bangården och Carlsgatan, pågår utbyggnaden av Nyhamnen med bostäder och två större byggnader för kontor och domstolsverksamhet.

Innehåll

Nyheter om Nyhamnen

sv