$left
$middle

Nyhamnen

Nyhamnen ligger vid havet, i direkt anslutning till Centralstationen. Här växer en ny hållbar stadsdel fram med en blandning av bostäder och verksamheter, handel och service.

Detaljplanearbete pågår för området Smörkajen närmast vattnet och det gamla magasinet M1 vid Grimsbygatan. Ytterligare detaljplaner ska startas för områdena kring Jörgen Kocksgatan respektive Vintergatan.

Öster om Malmö Centralstation, utmed bangården och Carlsgatan, pågår utbyggnaden av Nyhamnen med bostäder och två större byggnader för kontor och domstolsverksamhet.

Innehåll