$left
$middle

Nyhamnen

Nyhamnen ligger vid havet, i direkt anslutning till Centralstationen. Här växer en ny, hållbar stadsdel fram med en blandning av bostäder och verksamheter, handel och service.

Utbyggnaden av Nyhamnen kommer att ske etappvis under flera decennier. Norr och öster om Malmö Centralstation är utvecklingen redan igång. Den sista etappen beräknas pågå under åren 2040-2050.

Från industri- och hamnområde till en attraktiv och hållbar stadsdel på bästa läge

Nyhamnen ska utvecklas från gammalt industri- och hamnområde till en självklar del av Malmö city. För 150 år sedan var hamnen stadens pulserande hjärta. Skepp kom lastade med smör och salt, och människor reste ut för att upptäcka nya världar. Migration, möten och hårt arbete utgjorde Nyhamnens vardag. Den förändring som nu sker knyter åter staden, hamnen och ha­vet till varandra. På gammal utfyllnad av Öresund från sent 1800-tal görs nu plats för framtidens bostäder, arbetsplatser och offentliga miljöer med blå och gröna värden.

En fördjupad översiktsplan för Nyhamnen antogs av Malmö kommunfullmäktige i december år 2019. Enligt den ska Nyhamnen bidra till att stärka Malmös attraktivitet, för boende samt som etableringsplats och nav för näringslivet.

En hållbar plats för alla Malmöbor

Samma handlingskraft som en gång byggde hamnen används idag för att öka takten i utvecklingen av en klimatneutral stadsdel. Historiska platser möter nya byggnader, nya lösningar blandas med beprövad teknik. Förändringen stärks av Malmös unika mångfald och en gemensam strävan efter en hållbar livsstil. Nyhamnen är nära och i Nyhamnen ska allt vara nära.

Kontaktinformation och länkar

sv