$left
$middle

Hållbarhetsarbetet i Sege Park

Sege Park har en tydlig inriktning mot hållbar utveckling. Ambitionen är att området ska bli ett föredöme vad gäller delning med fokus på social och miljömässig hållbarhet.

Testbädd för delning

Sege Park är en av fyra nationella testbäddar för utveckling av delningsekonomiska lösningar och som har ingått i projektet Sharing Cities Sweden under perioden 2017-2021. Att kunna bibehålla en hög levnadsstandard, utan att tära på planetens resurser och utan att det kräver stora privatekonomiska muskler, är en viktig framtidsfråga.

I Sege Park fortsätter Malmö stad att tillsammans med byggaktörer och systemägare i området, att testa om gemensamt ägande av ytor, hushållsartiklar, fordon och kunskaper mellan boende kan vara en del av lösningen.

Visions illustration/montage för Sege Park

Delning och samägande i Sege Park innebär bland annat att det kommer finnas både bil- och cykelpool för de boende. Illustration: Thyréns

Hållbar utveckling och bevarande av parkmiljön

Sege Park är ett närmast unikt exploateringsområde i och med den befintliga parkmiljön som ska bevaras och utvecklas. En stor del av träden i Sege Park är planterade på 30-talet och har under sina snart 100 år växt upp till karaktärsfulla pjäser med stora arkitektoniska, ekologiska och känslomässiga värden. I området finns 37 jätteträd med en stamdiameter på mer än 100 centimeter och 639 storträd med en stamdiameter på 50-100 centimeter. De stora träden blir nu en viktig beståndsdel i det nya Sege Park.

Områdets stora park, Segeparken, anlades redan på 1930-talet, delvis tillsammans med patienter på dåvarande Östra sjukhuset. Parken har alltid varit en plats för rekreation men patienterna var även delaktiga i arbetet med områdets stora odlingar av såväl frukt som grönsaker. Parken har knappt förändrats på snart 100 år och att så minimala förändringar har skett över så lång tid är unikt.

sv