$left
$middle

Brännaren

Byggstarten för kvarteret Brännaren har gått och 2021 stod det första huset klart. Här blandas den äldre byggnationen och de bevarade industrilokalerna med nya bostäder och här skapas även plats för verksamheter av olika slag.

Totalt planeras det för 500 bostäder – till övervägande delen mindre lägenheter. I planen ingår också en grundskola för 550 elever, en idrottshall och två förskolor med fem avdelningar för totalt 200 barn.

Skola och skolgård är tänkta att kunna användas även kvällstid för att bidra till liv och rörelse i området. Skolans idrottshall kombineras med bostäder och parkeringshus med kontor, förskola och bostäder. Ett finmaskigt nät av nya gator, torg och park föreslås för ökad trygghet och trevnad. Bottenvåningar med små lokaler ska uppmuntra småföretagande. Här kommer boende ha närhet både till lummig grönska, handel och småskaliga verksamheter av olika slag.

Några av de befintliga byggnaderna bevaras, bland annat Benzons fabrik på Industrigatan, som är en av de äldsta byggnaderna på Sorgenfri.

Visionsbild över kvarteret Brännaren, sett från Agneslundsvägen. Illustration: Ludvig von Hofsten

Visionsbild över kvarteret Brännaren, sett från Agneslundsvägen. Illustration: Ludvig von Hofsten