Smedjan

Just nu pågår arbetet med en ny detaljplan för kvarteret Smedjan. Tanken är att kunna omvandla den östra halvan av kvarteret till blandad kvartersbebyggelse, med bostäder, förskola, handel och kontor.

Illustrerad visionsbild av kvarteret Smedjan

Visionsbild för kvarteret Smedjan. Illustration: Ludvig von Hofsten

All mark inom kvarteret Smedjan ägs av privata fastighetsägare. Den östra delen av kvarteret kommer att brytas ner till småskaliga kvarter av nya gator och mitt i kvarteret anläggs en park. Bebyggelsen och verksamheterna i den västra halvan blir kvar, oförändrade tillsvidare.

Med närheten till studentbostäder på Rönnen i nordost och handel i norr är det viktigt att utforma kvarteret på ett sätt som gör det möjligt att gå och cykla genom kvarteret.

Torg som knyter ihop två kvarter

Två mindre platser skapas i anslutning till den trädkantade centrala gata som går genom kvarteret i öst-västlig riktning. Intressanta passager bör också skapas i nord-sydlig riktning. Mot Industrigatan finns det framtida torg som fortsätter in i kvarteret Brännaren.

Torget kommer att kantas av byggnader med offentliga bottenvåningar. Totalt kommer kvarteret att rymma 300 bostäder, en förskola med plats för 80 barn.