$left
$middle

Smedjan

Delområdet Smedjan ligger mellan Nobelvägen och Östra Farmvägen. Detaljplanen för den östra delen av Smedjan antogs i november 2021. Här ska en blandad och varierad stadsdel växa fram med bostäder och verksamhetslokaler. Den västra halvan blir kvar oförändrad tillsvidare.

All mark inom kvarteret Smedjan ägs av privata fastighetsägare. Den östra delen av kvarteret kommer att brytas ner till småskaliga kvarter av nya gator och mitt i kvarteret anläggs en grönskande park.

Med närheten till studentbostäder på Rönnen i nordost och handel i norr är det viktigt att utforma kvarteret på ett sätt som gör det möjligt att gå och cykla genom kvarteret.

Illustrerad visionsbild av kvarteret Smedjan

Kvarteret Smedjan från ovan. Foto: Apelöga 2021

Torg som knyter ihop två kvarter

Två mindre platser skapas i anslutning till den trädkantade centrala gata som går genom kvarteret i öst-västlig riktning. Intressanta passager bör också skapas i nord-sydlig riktning. Mot Industrigatan finns det framtida torg som fortsätter in i kvarteret Brännaren.

Torget kommer att kantas av byggnader med offentliga bottenvåningar. Totalt kommer kvarteret att rymma 300 bostäder, en förskola med plats för 80 barn.

sv