$left
$middle

Resande och infrastruktur

Malmö växer och blir tätare. Vi blir fler som ska bo, arbeta och besöka staden, något som innebär fler rörelser och transporter av både människor och varor. För att öka det hållbara resandet i staden arbetar Malmö stad med många stora satsningar.

Innehåll

sv