Kansalliset vähemmistöt

Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionjokilaaksolaiset. Kansallisia vähemmistökieliä ovat jiddisch, romani, saame, suomi ja meänkieli. Malmön kaupunki työskentelee aktiivisesti toteuttaakseen kansallisten vähemmistöjen lakisääteiset oikeudet.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (SFS 2009:724) astui voimaan 1. tammikuuta 2010. Laki määrittelee, kuinka kuntien tulee työskennellä kansallisten vähemmistöjen oikeuksien toteuttamiseksi.

Malmön kaupunki on laatinut työskentelynsä tueksi linjauksen: Malmön kaupungin työ kansallisten vähemmistöjen oikeuksien toteuttamiseksi (pdf, 171 kB) (ruotsiksi). Linjauksen tarkoitus on varmistaa, että kansallisten vähemmistöjen oikeuksia, kulttuuriperintöä ja kieltä suojellaan lain määräämällä tavalla Malmön kaupungissa, ja että kansallisille vähemmistöille annetaan mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja päätöksiin. Linjausta uudistetaan parhaillaan ja päivitetty versio otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana.

Malmön kaupunki työskentelee eri tavoin varmistaakseen kansallisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumisen. Esimerkkejä tästä ovat muun muassa romanien tiedotus- ja tietokeskuksen perustaminen, liputus kaupungintalolla kansallisten vähemmistöjen merkkipäivinä, sekä neuvonpitojen järjestäminen eri kansallisten vähemmistöryhmien edustajien kanssa. Vuosina 2012-2015 Malmö on myös yhtenä viidestä kunnasta mukana pilottihankkeessa, jossa keskitytään tehostamaan romanien oikeuksien toteutumista ja vahvistamaan heidän asemaansa osana ruotsalaista yhteiskuntaa. Lisäksi Malmön kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä velvoittaa jokaista kuntaa tiedottamaan kansallisia vähemmistöjä heidän oikeuksistaan. Malmön kaupunki on osana tiedotustyötään julkaissut alla olevan oppaan, jossa kerrotaan lainsäädännön määrittelemistä velvollisuuksista:

Näin kuntien velvollisuudet on määritelty laissa kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä - Ruotsinkielinen opas

Lisää tietoa vähemmistölainsäädännöstä saat suomeksi muun muassa Tukholman lääninhallituksen kotisivuilta: Tukholman lääninhallituksen kotisivut.

Ruotsinkielistä tietoa lainsäädännöstä ja kansallisista vähemmistöistä löydät myös osoitteesta minoritet.se.

Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä astui voimaan Ruotsissa vuonna 2010. Kansallisia vähemmistöjä ovat saamelaiset (myös alkuperäiskansa), romanit, juutalaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Kansallisia vähemmistökieliä ovat saame, romani chib (kaikki murteet), jiddisch, suomi ja meänkieli.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-02 10:10