$left
$middle

Suomen kielen hallintoalue

Ruotsinsuomalaisten lippu / Sverigefinnarnas flagga, med vit bakgrund och dubbla kors i blått och gult.

Malmön kaupunki liittyi suomen kielen hallintoalueeseen 1. helmikuuta 2015. Hallintoalueeseen kuuluminen takaa Malmön ruotsinsuomalaisille asukkaille tiettyjä oikeuksia, jotka määritellään laissa kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:274).

Malmö stad blev en del av det finska förvaltningsområdet den 1 februari 2015, vilket innebär att sverigefinska Malmöbor har fått utökade rättigheter i enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724).

Vähemmistölainsäädäntö lyhyesti

Lapsellasi on oikeus saada joko kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä esikoulutoimintaa Malmön kaupungissa. Lue lisää esikoulutoiminnasta.

Sinulla tai läheiselläsi on oikeus saada vanhustenhoitopalveluja joko kokonaan tai olennasilta osin suomen kielellä.

Sinulla on oikeus käyttää suomen kieltä asioidessasi kunnan kanssa, kun kunta on päätöksentekijä. Olet myös oikeutettu saamaan kirjallisen käännöksen kunnan päätöksistä ja päätöksen perusteluista. Kunnalla on oikeus päättää, missä ja milloin suomenkielinen palvelu järjestetään. 

Malmön kaupunki on sitoutunut suojelemaan ja vahvistamaan suomen kieltä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria muun muassa tukemalla ja järjestämällä ruotsinsuomalaisille asukkaille suunnattuja aktiviteetteja. Lue lisää kulttuurista ja ajankohtaisista tapahtumista.

Malmön kaupunki järjestää neuvonpitoja ruotsinsuomalaisten asukkaidensa kanssa heitä koskettavista asioista. Lue lisää neuvonpidoista.

Onko sinulla kysyttävää suomen kielen hallintoalueesta? Näin otat yhteyttä Malmön kaupunkiin.

Haluatko saada tietoja Malmön suomen kielen hallintoalueeseen liittyvistä asioista? Liity postituslistallemme!

Tästä voit ladata kunnan vähemmistöpoliittisen ohjelman (ruotsiksi, käännös julkaistaan lähiaikoina):

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00

Kort om minoritetslagstiftningen

Ditt barn har rätt till förskoleverksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig på finska. Läs mer om förskolefrågor.

Du eller din närstående har rätt till äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska.

Du har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen i enskilt ärende där kommunen är beslutsfattare. Du har även rätt att få en skriftlig översättning av beslutet. Kommunen får bestämma hur och när den finskspråkiga servicen ska erbjudas.

Malmö stad har åtagit sig ett större ansvar för att skydda och främja det finska språket och den sverigefinska kulturen. Detta görs bland annat genom att arrangera och stödja olika kulturaktiviteter som är riktade till sverigefinska Malmöbor. Läs mer om kultur och aktuella kulturaktiviteter.

Malmö stad håller samrådsmöten med sverigefinska Malmöbor om frågor som berör dem. Läs mer om samråd.

Har du frågor om det finska förvaltningsområdet? Kontakta Malmö stad.

Vill du få information om vad som händer med finskt förvaltningsområde i Malmö stad? Anmäl dig till vår e-postlista!

Här kan du ladda ner dokumentet: Program för den nationella minoriteten sverigefinnar

en