Organisaatio

Malmön kaupungin organisaatio koostuu monenlaisista hallinnonaloista ja yhtiöistä.

Malmön kaupungilla työskentelee noin 23 000 henkilöä. Asukkaanamme olet todennäköisesti tekemisissä kanssamme päivittäin. Malmön kaupungin organisaatiota johtaa kunnanvaltuusto.

Organisaatiomme koostuu yhtiöistä ja toimialahallinnoista. Jokaista yhtiötä ja hallintoa johtaa kaupunginvaltuuston nimittämä lautakunta tai johtokunta.

Miksi Malmön kaupunki omistaa yhtiöitä?

Malmön kaupunki omistaa useamman yhtiön joko kokonaan tai osittain. Yhtiöiden tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niiden hoitaminen ole mahdollista Malmön kaupungin kunnallisille toimijoille.

Organisation

Malmö stads organisation består av flera förvaltningar och bolag.

Malmö stad har omkring 23 000 anställda. Du som är Malmöbo möter troligtvis våra verksamheter varje dag. Malmö stads organisation bestäms av kommunfullmäktige.

Vår organisation består av bolag och förvaltningar. Varje förvaltning och bolag styrs av en nämnd eller styrelse som utses av kommunfullmäktige.

Varför äger Malmö stad bolag?

Malmö stad äger helt eller delvis ett antal bolag. Bolagens uppgifter är av sådan art att Malmö stads kommunala verksamheter inte har möjlighet att hantera dessa.