Kunnallispolitiikka

Lue lisää Malmön kaupungin organisaatiosta ja vaikutusmahdollisuuksistasi.

Malmön korkein päättävä elin on kunnanvaltuusto. Se koostuu sinun ja muiden Malmön asukkaiden valtuustoon äänestämistä edustajista.

Malmön poliittinen organisaatio

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen lisäksi Malmön kaupungissa on lautakuntia. Lautakuntien tehtävä on valmistella ja käsitellä asioita, joihin kunnanvaltuusto aikoo ottaa kantaa. Lautakuntien tulee myös toimeenpanna kunnanvaltuuston tekemät päätökset. Joidenkin kysymysten kohdalla lautakunnilla on oma päätösoikeus.

Ruotsissa eduskunta ja hallitus määrittelevät lainsäädännön ja asetusten avulla kunnille tietyt kehykset, joiden mukaan niiden tulee järjestää toimintansa. Tällä varmistetaan kuntien toiminnalle ja palveluille pienin yhteinen nimittäjä.

Tule mukaan vaikuttamaan!

Käytä hyväksi oikeuttasi poliittiseen vaikuttamiseen. Demokraattinen kulttuuri ja asukkaidemme kiinnostus politiikkaa kohtaan on meille tärkeää. Tarvitsemme elävää keskustelua, intoa ja yhteisiin asioihin paneutumista. Ruotsin demokratia ei toimi yhtä hyvin ilman sinun ääntäsi ja osallistumistasi.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-08-19 16:48