$left
$middle

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen jäsenet valitsee kunnanvaltuusto. Kunnanhallituksen työskentely pohjautuu kuntalakiin ja siihen liittyviin asetuksiin.

Kunnanhallitus johtaa ja koordinoi kunnan työskentelyä, sekä laatii lausuntoja kunnanvaltuuston käsittelemistä asioista. Kunnanhallitus myös valvoo kunnan toimintoja ja kunnallisia yhtiöitä.

Kokoukset

Täältä löydät kunnanhallinnon kokoontumispäivämäärät.

Asiakirjat

Täältä löydät sekä tuleviin että menneisiin kunnanhallituksen kokouksiin liittyvät asiakirjat.

Tietoja asioista ja päätöksistä

Täältä löydät tietoa kunnanhallituksen kokouksissa käsitellyistä asioista ja päätöksistä.

Edustajat

Haluatko tietää, keitä kunnanhallituksessa istuu? Täältä löydät tietoa kunnanhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä.