$left
$middle

Protokoll och handlingar

Malmö stad publicerar nämndernas protokoll och sammanträdeshandlingar på webben för att du som medborgare ska ha lättare att följa med i politiken.

Om du inte hittar en viss handling eller om uppgifter saknas i en handling kan det bero på restriktioner enligt EUs allmänna dataskyddsförordning (2016/679) eller sekretesslagstiftningen.

Kontakta oss

sv