$left
$middle

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuuston kokouksissa käydään eläväisiä keskusteluja Malmön kaupungin tulevaisuudesta ja jokapäiväiseen elämääsi vaikuttavista asioista.

Kunnanvaltuusto päättää periaatteellisista ja kunnalle erityisen tärkeistä asioista. Tällaisia asioita ovat muun muassa toiminnan tavoitteet ja suuntaviivat, kunnan budjetti ja kunnan veroprosentti.

Kunnanvaltuusto valitsee kuntaneuvokset, joille jaetaan omat vastuualueensa. Kunnanvaltuusto kokoaa myös kunnanhallituksen, joka johtaa ja koordinoi kunnan työskentelyä.

Kokoukset

Täältä löydät kunnanvaltuuston kokoontumispäivämäärät.

Seuraa kokouksia

Voit seurata kunnanvaltuuston kokouksia eri tavoin. Mene paikan päälle tai seuraa kokoontumisia internetissä tai radion kautta.

Pöytäkirjat

Täältä löydät kunnanvaltuuston kokouksien pöytäkirjat.

Edustajat

Haluatko tietää, keitä kunnanvaltuustossa istuu? Täältä löydät kunnanvaltuuston jäsenet ja varajäsenet.

Budjetti

Täältä löydät budjettiin liittyvät asiakirjat.

 

Kommunfullmäktige

Under kommunfullmäktiges sammanträden förs livliga diskussioner om Malmö stads framtid och andra ämnen som påverkar det dagliga livet för invånarna.

Kommunfullmäktige fattar beslut om grundläggande och, för kommunen, särskilt viktiga frågor. Sådana frågor är bland annat verksamhetens mål och riktlinjer, kommunens budget och beskattning.

Kommunfullmäktige väljer kommunalråd som tilldelas ansvaret för var sitt verksamhetsområde. Dessutom utser kommunfullmäktige en kommunstyrelse som leder och samordnar arbetet i kommunen.

Sammanträden

Här hittar du datumen för kommunfullmäktiges sammanträden.

Följ sammanträdena

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden på olika sätt. Du kan delta på plats eller följa sammanträdena via webben eller radio.

Protokoll

Här hittar du protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden.

Ledamöter

Vill du veta vilka som sitter i kommunfullmäktige? Här hittar du samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.

Budget

Här hittar du budgetrelaterade dokument.