$left
$middle

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är i rådhuset vid Stortorget. Ingången för dig som åhörare är via Kompanigatan. Mötena hålls klockan 13.00 om inget annat anges.

 • Datum för sammanträden 2022
 • 3 februari
 • 3 mars
 • 31 mars
 • 28 april
 • 25 maj (onsdag)
 • 22 juni kl. 09.00
 • 1 september
 • 29 september
 • 17 oktober (måndag)
 • 3 november
 • 23-24 november kl. 09.00 (budget)
 • 20 december (tisdag)

Följ mötena

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden genom att

Protokoll från sammanträden