$left
$middle

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är i rådhuset vid Stortorget. Ingången för dig som åhörare är via Kompanigatan. Mötena hålls klockan 13.00 om inget annat anges.

Datum för sammanträden 2023

 • 2 februari
 • 2 mars
 • 23 mars
 • 27 april
 • 1 juni
 • 21 juni (onsdag)
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 1-2 november (onsdag-torsdag, heldagar, budget)
 • 23 november
 • 21 december

Följ mötena

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden genom att

Protokoll från sammanträden

Kontakta oss

Kommunstyrelsens kansli

sv