Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är i rådhuset vid Stortorget. Ingången för dig som åhörare är via Kompanigatan. Mötena hålls klockan 13.00 om inget annat anges.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Allmänheten ombeds tills vidare att följa kommunfullmäktiges sammanträden via webbvideo eller radio i syfte att minska risken för smittspridning.

Datum för sammanträden 2021

 • 21 januari
 • 4 februari
 • 4 mars
 • 31 mars (onsdag)
 • 29 april
 • 20 maj (årsredovisning)
 • 23 juni kl. 09.00 (onsdag) (ek.prognos)
 • 2 september
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 17-18 november kl. 09.00 (budget)
 • 21 december

Följ mötena

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden genom att

Protokoll från sammanträden