$left
$middle

Neuvonpito

Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä edellyttää, että ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle annetaan mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja päätöksiin.

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) ska den sverigefinska minoriteten ges möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

Malmön kaupunki käy neuvonpitoa ruotsinsuomalaisten asukkaidensa kanssa heitä koskettavista kysymyksistä neuvonpidoissa. Neuvonpidot keskittyvät tavallisesti yhteen tai useampaan alla olevista fokusalueista:

  • esikoulu
  • koulu
  • vanhustenhoito
  • kulttuuri
  • viestintä

Niin sanottuja suurneuvonpitoja, jossa keskustellaan laajemmasti suomen kielen hallintoalueeseen liittyvistä asioista, järjestetään muutaman kerran vuodessa. Syksyn suurneuvonpidossa valitaan ruotsinsuomalaiset edustajat seuraavalle vuodelle. Lisää tietoa edustajista löytyy täältä. Tietoa tulevista neuvonpidoista löytyy täältä.


Samråd

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) ska den sverigefinska minoriteten ges möjlighet till inflytande i frågor och beslut som berör dem.

Malmö stad samråder med de sverigefinska invånarna i frågor som berör dem under samrådsmötena. Samrådsmötena inriktar sig vanligtvis på ett eller flera av fokusområdena nedan:

  • förskolan
  • skolan
  • äldreomsorgen
  • kulturen
  • kommunikation

Några gånger om året anordnas storsamråd, där frågor som berör finskt förvaltningsområde i en vidare bemärkelse, diksuteras. Mer information om kommande samråd finns här.

en