Verkostot ja yhdistykset

Haluatko järjestää tapahtumia ja aktiviteetteja Malmön suomalaistaustaiselle väestölle? Vai etsitkö tietoa Malmön alueella toimivista ruotsinsuomalaisista yhdistyksistä?

Vill du arrangera aktiviteter och evenemang för sverigefinska Malmöbor? Eller vill du veta mer om vilka sverigefinska föreningar som finns i Malmöområdet?

Perusta oma yhdistys

Perustamalla yhdistyksen voit hakea erilaisia projektitukia ja stipendejä, kuten Malmön kaupungin myöntämää projektitukea, hankkeesi rahoittamiseen.

Yhdistyksen perustamiseen vaaditaan:

  • Vähintään kolme perustajajäsentä,
  • Perustamiskokouksessa hyväksytyt säännöt, joissa mainitaan yhdistyksen nimi, tarkoitus ja päätöksentekotavat, sekä
  • Tehtävään valittu hallitus.

Yllä olevat ehdot täyttävä sitoutumaton yhdistys katsotaan oikeushenkilöksi (juridisk person), jolla voi olla varoja ja velkaa. Oikeushenkilö voi myös toimia vastapuolena sopimuksissa, oikeudenkäynneissä ja viranomaisyhteyksissä. Lisää tietoa yhdistyksen perustamisesta löydät Skatteverketin sivuilta, sekä osoitteesta Förening.se.

Läs om hur du bildar din egen förening på Skatteverket.se eller Förening.se.

Ruotsinsuomalaiset yhdistykset Malmön alueella / Sverigefinska föreningar i Malmöområdet

MORO - Malmön Ruotsinsuomalaiset Nuoret

facebook: Malmön Ruotsinsuomalaiset Nuoret

email: morohallitus(a)gmail.com

Malmön Suomi Yhdistys / Malmö Suomi Förening

facebook: Malmön Suomi Yhdistys

email: info(a)malmosuomi.se

Ruotsinsuomalainen eläkeläisyhdistys IKIHONKA / Sverigefinska pensionärsföreningen IKIHONKA

e-mail: kaukokettunen@telia.com

Finlandssvenska SkåneGillet

e-mail: finlandssvenska.skanegillet(a)gmail.com

Finska Skrivarföreningen i Södra Sverige

facebook: Sanojen lumo - Malmön kirjoittajat

email: iirislili(a)gmail.com

Muut verkostot / Andra nätverk

Ruotsinsuomalainen seurakuntatyö Malmössä / Sverigefinskt församligsarbete i Malmö

Malmön suomenkielinen seurakuntatyö keskittyy Kirsebergin kirkkoon. Suomenkielinen pappi on tavattavissa yhtenä päivänä viikossa.

I Malmö har det sverigefinska församlingsarbetet sin bas i Kirsebers församling. En finsk präst finns på plats en dag i veckan.

Ruotsinsuomalaisten keskusliitto / Sverigefinska riksförbundet

Ruotsinsuomalaisten keskusliitto RSKL on koonnut sivuilleen monia suomen kieleen ja ruotsinsuomalaiseen kulttuuriin liittyviä linkkejä. Siirry RSKL:n sivuille.

Sverigefinska riksförbundet RSKL har samlat länkar med koppling till det finska språket och den sverigefinska kulturen på sin webbplats. Gå till RSKL:s sidor.

Ystävyyskaupungit / Vänorter

Vaasan kaupunki / Vasa stad

Malmön kaupungilla on yksitoista ystävyyskaupunkia, joihin kuuluu myös Vaasan kaupunki Suomessa. Kasvava kansainvälistyminen ja EU:n tarjoamat kontaktit ovat ajan saatossa muuttaneet kansainvälisen yhteistyön muotoja. Nykyään ystävyyskaupunkitoiminta keskittyy enemmänkin yhteistyöhön erilaisten projektien parissa, jolloin hyöty molempien yhteistyökaupunkien toimijoille on merkittävä.

Siirry Vaasan kaupungin sivuille.

Lue lisää Malmön kaupungin kansainvälisestä työstä ruotsinkielisiltä sivuilta.

Malmö stad har ingått vänortsavtal med elva städer och en av dem är Vasa i Finland. Den ökade internationaliseringen och särskilt kontakterna inom EU har ändrat förutsättningarna för det internationella arbetet. Dagens vänortsutbyte handlar alltmer om att etablera partnerskap kring konkreta samarbetsprojekt, där den direkta nyttan för olika verksamheter i de samarbetande städerna är påtaglig.

Gå till Vasa stads webbsidor.

Läs mer om Malmö stads internationella arbete.

Senast ändrad: 2018-03-02 12:15