$left
$middle

Verkostot ja yhdistykset

Haluatko järjestää tapahtumia ja aktiviteetteja Malmön suomalaistaustaiselle väestölle? Vai etsitkö tietoa Malmön alueella toimivista ruotsinsuomalaisista yhdistyksistä?

Perusta oma yhdistys

Perustamalla yhdistyksen voit hakea erilaisia projektitukia ja stipendejä, kuten Malmön kaupungin myöntämää projektitukea, hankkeesi rahoittamiseen.

Yhdistyksen perustamiseen vaaditaan:

  • Vähintään kolme perustajajäsentä,
  • Perustamiskokouksessa hyväksytyt säännöt, joissa mainitaan yhdistyksen nimi, tarkoitus ja päätöksentekotavat, sekä
  • Tehtävään valittu hallitus.

Yllä olevat ehdot täyttävä sitoutumaton yhdistys katsotaan oikeushenkilöksi (juridisk person), jolla voi olla varoja ja velkaa. Oikeushenkilö voi myös toimia vastapuolena sopimuksissa, oikeudenkäynneissä ja viranomaisyhteyksissä. Lisää tietoa yhdistyksen perustamisesta löydät Skatteverketin sivuilta, sekä osoitteesta Förening.se.

Ruotsinsuomalaiset yhdistykset Malmön alueella

MORO - Malmön Ruotsinsuomalaiset Nuoret

facebook: Malmön Ruotsinsuomalaiset Nuoret

email: morohallitus(a)gmail.com

Malmön Suomi Yhdistys 

facebook: Malmön Suomi Yhdistys

email: info(a)malmosuomi.se

Finlandssvenska SkåneGillet

e-mail: finlandssvenska.skanegillet(a)gmail.com

Finska Skrivarföreningen i Södra Sverige

facebook: Sanojen lumo - Malmön kirjoittajat

email: iirislili(a)gmail.com

Muut verkostot

Ruotsinsuomalainen seurakuntatyö Malmössä

Malmön suomenkielinen seurakuntatyö keskittyy Kirsebergin kirkkoon.

Ruotsinsuomalaisten keskusliitto

Ruotsinsuomalaisten keskusliitto RSKL on koonnut sivuilleen monia suomen kieleen ja ruotsinsuomalaiseen kulttuuriin liittyviä linkkejä. Siirry RSKL:n sivuille.


Ystävyyskaupungit

Vaasan kaupunki / Vasa stad

Malmön kaupungilla on yksitoista ystävyyskaupunkia, joihin kuuluu myös Vaasan kaupunki Suomessa. Kasvava kansainvälistyminen ja EU:n tarjoamat kontaktit ovat ajan saatossa muuttaneet kansainvälisen yhteistyön muotoja. Nykyään ystävyyskaupunkitoiminta keskittyy enemmänkin yhteistyöhön erilaisten projektien parissa, jolloin hyöty molempien yhteistyökaupunkien toimijoille on merkittävä.

Siirry Vaasan kaupungin sivuille.

Lue lisää Malmön kaupungin kansainvälisestä työstä ruotsinkielisiltä sivuilta.

 


Kontakta oss

Föreningar och nätverkar

Vill du arrangera aktiviteter och evenemang för sverigefinska Malmöbor? Eller vill du veta mer om vilka sverigefinska föreningar som finns i Malmöområdet?

Bilda en egen förening

Om du bildar en förening kan du ansöka om en rad olika projektbidrag och stipendier för att finansiera ditt projekt, som exempelvis Malmö stads projektbidrag.

För att bilda en förening krävs:

  • Minst tre medlemmar.
  • Stadgar som godkänns vid ett första möte i samband med bildandet och som anger föreningens namn, ändamål och metoder för beslutsfattande.
  • En vald styrelse.

En obunden förening som uppfyller ovan angivna krav ses som en juridisk person som kan äga och inneha skulder. En juridisk person kan också skriva avtal, vara part inför domstol och handha myndighetskontakter. Mer information om hur du bildar en förening hittar du på Skatteverkets sidor eller Förening.se.

Läs om hur du bildar din egen förening på Skatteverket.se eller Förening.se.

Sverigefinska föreningar i Malmöområdet

MORO - Malmön Ruotsinsuomalaiset Nuoret

facebook: Malmön Ruotsinsuomalaiset Nuoret

email: morohallitus(a)gmail.com

Malmö Suomi Förening

facebook: Malmön Suomi Yhdistys

email: info(a)malmosuomi.se

Finlandssvenska SkåneGillet

e-mail: finlandssvenska.skanegillet(a)gmail.com

Finska Skrivarföreningen i Södra Sverige

facebook: Sanojen lumo - Malmön kirjoittajat

email: iirislili(a)gmail.com

Andra nätverk

Sverigefinskt församligsarbete i Malmö

I Malmö har det sverigefinska församlingsarbetet sin bas i Kirsebers församling.

Sverigefinska riksförbundet

Sverigefinska riksförbundet RSKL har samlat länkar med koppling till det finska språket och den sverigefinska kulturen på sin webbplats. Gå till RSKL:s sidor.

Vänorter

Malmö stad har ingått vänortsavtal med elva städer och en av dem är Vasa i Finland. Den ökade internationaliseringen och särskilt kontakterna inom EU har ändrat förutsättningarna för det internationella arbetet. Dagens vänortsutbyte handlar alltmer om att etablera partnerskap kring konkreta samarbetsprojekt, där den direkta nyttan för olika verksamheter i de samarbetande städerna är påtaglig.

Gå till Vasa stads webbsidor.

Läs mer om Malmö stads internationella arbete.

en