$left
$middle

Tervetuloa! Välkommen!

Täältä löydät suomenkielistä tietoa Malmön kaupungin tarjoamista palveluista ja suomen kielen hallintoalueeseen liittyvistä asioista.

Malmön kaupunki kuuluu 1. helmikuuta 2015 lähtien suomen kielen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa, että Malmön asukkailla on oikeus käyttää suomen kieltä kunnan kanssa asioidessa. Suomen kielen hallintoalueeseen kuulumisen myötä Malmö sitoutuu suojelemaan ja vahvistamaan suomen kieltä muun muassa tarjoamalla asukkailleen esikoulutoimintaa ja vanhustenhoitopalveluja joko kokonaan tai olennaisilta osin suomen kielellä.

Lisää tietoa suomen kielen hallintoalueesta ja Malmön kaupungin tarjoamista palveluista löydät oikealla sijaitsevasta valikosta.

Kontakta oss

Välkommen till Malmö stads finskspråkiga sidor!

Malmö stad är sedan 1 februari 2015 en del av det finska förvaltningsområdet. Det innebär att Malmö stad har åtagit sig ett större ansvar för att skydda och stärka det finska språket och den sverigefinska kulturen. Kommunen ska bland annat kunna erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller till väsentlig på finska, samt se till att sverigefinska Malmöbor har möjlighet att använda finska i vissa kontakter med kommunen.

Mer information om det finska förvaltningsområdet hittar du här.

Här hittar du information om Malmö stads organisation och serviceutbud på finska. Vi informerar också om aktuella frågor och händelser med koppling till det finska förvaltningsområdet. Vissa delar som berör den sverigefinska minoritetens rättigheter finns även översatta till svenska.

en