Tuki ja huolenpito

Näiltä sivuilta löydät tietoa eri edunvalvontamuodoista ja omaistuesta. Kerromme myös, kuinka voit valittaa saamastasi päätöksestä.

På dessa sidor hittar du information om de olika formerna av ställföreträdarskap och anhörigstöd. Vi förklarar också hur man kan klaga på beslut.