$left
$middle

Kokousasiakirjat / Mötesdokumentation

2022-05-31 Kulttuuri / Kultur

Muistiinpanot (tulossa) / Dokumentation Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

2022-05-12 Vanhustenhoito / Äldreomsorg

Muistiinpanot Pdf, 144.7 kB. (Pdf, 144.7 kB) / Dokumentation Pdf, 131.2 kB. (Pdf, 131.2 kB)

2022-05-04 Viestintä / Kommunikation

Muistiinpanot (tulossa) / Dokumentation Pdf, 134.9 kB. (Pdf, 134.9 kB)

2022-04-27 Koulu / Skola

Muistiinpanot (tulossa) / Dokumentation Pdf, 147.6 kB. (Pdf, 147.6 kB)

2022-04-20 Esikoulu / Förskola

Muistiinpanot (tulossa) / Dokumentation Pdf, 108 kB. (Pdf, 108 kB)

2021-11-24 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot Pdf, 101.4 kB. (Pdf, 101.4 kB) / Dokumentation Pdf, 104.8 kB. (Pdf, 104.8 kB) (pdf, 241 kB)

2021-03-24 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot Pdf, 94.3 kB. (Pdf, 94.3 kB) / Dokumentation Pdf, 93.8 kB. (Pdf, 93.8 kB) (pdf, 241 kB)

2020-11-18 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot Pdf, 236.2 kB. (Pdf, 236.2 kB) / Dokumentation (pdf, 241 kB)

2020-06-10 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot (pdf, 149.7 kB) / Dokumentation (pdf, 424.1 kB)

2019-09-18 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot (pdf, 173.5 kB)/ Dokumentation (pdf, 176.2 kB)

2019-03-14 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot (pdf, 159.2 kB)/ Dokumentation (pdf, 182.7 kB)

2018-09-12 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot (pdf, 76.6 kB)/ Dokumentation (pdf, 78.2 kB)

2018-03-18 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot (pdf, 126.3 kB) / Dokumentation (pdf, 126.8 kB)

2017-11-26 Neuvonpito koordinaattorin virasta / Samråd om samordnartjänsten

Muistiinpanot (pdf, 101 kB) / Dokumentation (pdf, 100.7 kB)

2017-09-13 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot (pdf, 91.4 kB) / Dokumentation (pdf, 108.1 kB)

2017-03-15 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot (pdf, 161.4 kB) / Dokumentation (pdf, 170.2 kB)

2016-09-20 Neuvonpito vanhustenhoidosta / Samråd med inriktning äldreomsorg

Muistiinpanot (pdf, 53.2 kB) / Dokumentation (pdf, 53.4 kB)

2016-09-14 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot (pdf, 113.7 kB) / Dokumentation (pdf, 91.5 kB)

2016-03-31 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot / (pdf, 269.3 kB) Dokumentation (pdf, 277.5 kB)

2015-11-17 Neuvonpito vanhustenhoidon tarvekartoituksesta / Samråd om kartläggningen av behovet av äldreomsorg

Muistiinpanot / (pdf, 378.8 kB) Dokumentation (pdf, 134.1 kB)

2015-09-29 Neuvonpito esikoulukysymyksistä / Samråd om förskolefrågor

Muistiinpanot / Dokumentation (pdf, 81.7 kB)

2015-09-03 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot / (pdf, 236.4 kB)Dokumentation (pdf, 241.3 kB)

2015-03-11 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot / (pdf, 144.5 kB)Dokumentation (pdf, 141.2 kB)