$left
$middle

Tekniska museet

Här samlar vi information om solcellsanläggningen och hur mycket den producerar per dag/månad/år.

Termostat: Objektets produktion senaste timmen jämfört med max effekt.

0 kWp
0kWp
79 kWp

Graf (stapel) 1: Objektets produktion timme för timme, senaste 48h.

Graf 2: Objektets produktion månad för månad det senaste året.

Fristående siffror

Installerad effekt Antal paneler och paneltyp Areastorlek Driftsatt Adress
79 kWp 364st / MULTIPOLYGON 525 kvm 2006-09-15 Malmöhusvägen 7A, 211 18 Malmö

Information om anläggningen

Produktion idag (2023-12-09) Månadsproduktion Årsproduktion Total produktion i Malmö 2023
0 kWp 108 kWp 541 kWp 11969 kWp
sv