Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Kyrkogårdar

Gamla kyrkogården

Bland Malmös många vackra kyrkogårdar intar Gamla kyrkogården samt Östra kyrkogården särställningar.

Gamla kyrkogården

Också kallad Gamla begravningsplatsen — ligger mitt i Malmös centrum, där den anlades på 1820-talet. Få stadskyrkogårdar kan uppvisa en sådan idyll och lummighet. Men kyrkogården är inte bara idyll, den ger oss också ett stycke malmöhistoria. Inskriptionerna på gravvårdarna erinrar om släkter som spelat en dominerande roll i stadens utveckling under 1800- och början 1900-talet.

Östra kyrkogården

Är känd för sin formgivning och skönhet. Den är Malmös största kyrkogård skapad av den välkände arkitekten Sigurd Lewerentz. Kyrkogården invigdes 1921, men Lewerentz var ända till sin död på sjuttiotalet engagerad i dess utveckling. Karaktäristisk för Östra kyrkogården är den ås, Hohögsåsen, som delar kyrkogården i två arkitektoniska stilarter. Söder om åsen är arkitekturen strängt regelbunden med klippta häckar och formträd, medan terrängen norr om åsen har inbjudit till en utformning med mera friväxande växter och sammanhängande gräsmattor. Hohögsåsen är också en attraktion tack vare sitt bestånd av vilda blommor. Den rikhaltiga floran innehåller ett flertal rariteter.