$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Östra kyrkogården

Kyrkogård med gravstenar, gräsmatta och buskar.

Foto: Mona Davidsson/Svenska kyrkan

  • 1921
  • Scheelegatan 38

Är känd för sin formgivning och skönhet. Den är Malmös största kyrkogård skapad av den välkände arkitekten Sigurd Lewerentz.

Östra kyrkogården är Malmös största kyrkogård och Sveriges tredje största. Kyrkogården invigdes 1921 och är skapad av den världskände arkitekten Sigurd Lewerentz.

På Östra kyrkogården finns Malmö kyrkogårdsförvaltnings kansli, kundtjänst, verkstäder, transportcentral med mera. Inom Östra kyrkogården finns en av Sveriges första minneslundar. Den användes från början som ceremoniplats för jordfästningar men omvandlades 1959 till minneslund. Fred Åbergs konstverk ”Kretslopp” samt en damm pryder minneslunden (på grund av skadegörelse är konstverket just nu nedmonterat). I närheten av minneslunden har två kistlundar anlagts.

Sedan 2006 finns också askgravplatser på Östra kyrkogården. Inom kyrkogården finns katolska och ortodoxa gravkvarter och utanför, men i direkt anslutning till den, finns en muslimsk och en judisk begravningsplats.

sv