Emigrantforska

Ångaren Gefion tog emigranter från Malmö till Köpenhamn. Gefion trafikerade sträckan från 1874 till 1931.

På datorerna i vår läsesal har du fri tillgång till emigrantdatabaser som Emibas och Emigranten Populär. Stadsarkivet är också medlem i ancestry.com en släktforskarsida för emigrantforskning.

Via ancestry.com kan du till exempel söka i de amerikanska, kanadensiska och brittiska folkräkningarna i australiska källor och i passagerarlistor.

Utvandrarlistor

På stadsarkivet finns Poliskammarens i Malmö Utvandrarlistor. Listorna omfattar åren 1874-1939. Till listorna finns alfabetiska namnregister för åren 1874-1895.
 
I utvandrarlistorna hittar du information om de utvandrare som började sin resa i Malmö.

 Ur listorna framgår utvandrarens namn, titel/yrke, ålder, hemort, län och destinationsort. Dessutom anges oftast datum när utvandrarens kontrakt visades upp för polisen, namnet på fartyget man seglade med från Malmö, datum för avseglingen, vilken linje man reste med och agentens namn. Även passageraravgiften anges i många fall.

Tänk på att utvandrarlistorna bara ger information om resans första steg. Ofta reste man från Malmö till Köpenhamn, Hamburg eller England och sedan vidare därifrån.

Alfabetiska register

I Stadsarkivets läsesal finns två alfabetiska register.

  • Register över emigranter från Malmö till Nordamerika 1865-1914
  • Förteckning över emigranter till Australien 1850-1891. 

Svenska emigranter reste ofta över Göteborg, men även över Malmö, Köpenhamn, Hamburg och via Norge.

Användbara länkar

Senast ändrad: 2018-09-21 14:31