$left
$middle

Snubbelstenar

Malmös Snubbelstenar hedrar tre personer som föll offer för Förintelsen och finns installerade på Posthusplatsen.

Malmös Snubbelstenar hedrar tre judiska män, Schulim Bürger, Walter Gerson och Siegfried Gutmann, som alla anlände till Malmö, och som kort tid efter ankomst avvisades och därefter mördades i nazisternas förintelseläger.

Att stenarna placerats på Posthusplatsen vid Malmö Centralstation beror på att det tidigare låg ett Tullhus där, vilket blev den första ankomstplatsen i Malmö. Platsen kan användas för att minnas, reflektera och sörja men även i pedagogiska syften för till exempel skolklasser.

Vad är en Snubbelsten?

En Snubbelsten är ett minnesmärke i form av en gatsten med inskription som identifierar en person som föll offer för Förintelsen och placeras vanligtvis vid personens senast kända bostadsadress. Runt om i Europa finns i dagsläget över 90 000 Snubbelstenar. I Sverige finns det sex Snubbelstenar, tre i Stockholm och tre i Malmö.

sv