Lovaktiviteter

Driftmeddelande

För att minska smittspridning och underlätta för besökare att hålla avstånd är en del skåp i omklädningsrummen avstängda. Under populära tider kan därför väntetid uppstå.

Motionssimning på 50-metersbanor måndag-onsdag och 25-metersbanor torsdag-söndag.

Relaxavdelning och varmpool är fortsatt stängda som ett led i att minska smittspridningen av coronaviruset.

Under skolloven är det alltid extra många roliga aktiviteter på Hylliebadet.

1 juli-16 augusti

Jämna veckor: Hopptorn och hinderbana
Ojämna veckor: Hopptorn och svikt

Torsdag och fredag kl. 10.00-20.00

Lördag och söndag kl. 10.00-17.00