Sjöstjärna – simskola för barn i behov av särskilt stöd

Barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar är välkomna att delta i Hylliebadets Sjöstjärnegrupper. Denna undervisningen är till för er med barn med behov av extra hjälp i undervisningen och som inte klarar att delta i vår ordinarie simskola.

Vi simmar i små grupper med 2-4 barn per grupp med 2 instruktör. Undervisningen sker i varmvattenbassängen Vågen som har höj- och sänkbar botten. Bassängen ligger avskilt och är utrustad med lyftplatta för ned- och uppgång. Ni har tillgång till separata omklädningsrum nummer 7–9, som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Läs mer här.

En vuxen ska vara med i vattnet som stöd i början av kursen, målet är sedan att barnen ska bli självständiga och trygga så att de klarar sig själv.

Sjöstjärna grupp 1

Förkunskaper

Inga (för barn med te.x. kognitiv funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk diagnos). Från det år barnet fyller 6 år.

Mål

Vattenvana och vattenglädje. Vi övar på balans, rotation, doppa huvudet, flyta, glida, hoppa från kanten och börja ta sig fram i vattnet i mag- eller ryggläge.

Sjöstjärna grupp 2

Förkunskaper

Kan hoppa från kanten, doppa huvudet, glida i magläge och flyta i ryggläge (för barn med t.ex. kognitiv funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk diagnos). Från det år barnet fyller 6 år.

Mål

Ta sig fram minst 10 meter i mag- eller ryggläge, hoppa i på djupt vatten och ta sig tillbaka till kanten.

Sjöstjärna grupp 3

Förkunskaper

Inga (för barn med fysiska funktionsnedsättningar). Från det år barnet fyller 6 år.

Mål

Vattenvana och vattenglädje. Vi lär oss grunderna i mag- och ryggläge och utvecklar simningen så att barnet kan ta sig fram i vattnet utifrån sina egna förutsättningar.

Många barn med olika funktionsnedsättningar klarar sig bra i våra ordinarie simgrupper, exempelvis barn med ADHD, lindriga CP-skador och lindrig autism. Ni anmäler era barn i våra simskolor efter ert barns förkunskaper. I samband med bokning får ni gärna skicka ett mail till hylliebadet.simkurs@malmo.se eller ringa 0708-77 48 53 så att vi på bästa sätt kan möta ert barn.

Senast ändrad: 2020-03-13 10:30