$left
$middle

Simskola för barn i behov av särskilt stöd

Barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar är välkomna att delta i våra Sjöstjärnegrupper. Denna undervisning är till för er med barn med behov av extra hjälp i undervisningen och som inte klarar att delta i vår ordinarie simskola. Sjöstjärnegrupperna håller främst till på Hylliebadet, men har även undervisning på andra platser i staden under vissa av skolloven.

Innehåll

sv