Simskola för barn i behov av särskilt stöd

Barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar är välkomna att delta i Hylliebadets Sjöstjärnegrupper. Denna undervisningen är till för er med barn med behov av extra hjälp i undervisningen och som inte klarar att delta i vår ordinarie simskola.

Hösten 2020

Simskolorna under hösten 2020 har skjutits fram och terminen kommer att starta vecka 41. Anmälan öppnar efter sommaren. Mer info kommer.

Vi simmar i små grupper med 2-4 barn per grupp med 2 instruktör. Undervisningen sker i varmvattenbassängen Vågen som har höj- och sänkbar botten. Bassängen ligger avskilt och är utrustad med lyftplatta för ned- och uppgång. Ni har tillgång till separata omklädningsrum nummer 7–9, som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

En vuxen ska vara med i vattnet som stöd i början av kursen, målet är sedan att barnen ska bli självständiga och trygga så att de klarar sig själv.

Många barn med olika funktionsnedsättningar klarar sig bra i våra ordinarie simgrupper, exempelvis barn med ADHD, lindriga CP-skador och lindrig autism. Ni anmäler era barn i våra simskolor efter ert barns förkunskaper. I samband med bokning får ni gärna skicka ett mail till hylliebadet.simkurs@malmo.se eller ringa 0708-77 48 53 så att vi på bästa sätt kan möta ert barn.