Simskola för barn i behov av särskilt stöd

Barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar är välkomna att delta i Hylliebadets Sjöstjärnegrupper. Denna undervisningen är till för er med barn med behov av extra hjälp i undervisningen och som inte klarar att delta i vår ordinarie simskola.

Sjöstjärnan

Vi simmar i små grupper med 4-5 barn per grupp med 2-3 instruktör. Undervisningen sker i varmvattenbassängen Vågen som har höj- och sänkbar botten. Bassängen ligger avskilt och är utrustad med lyftplatta för ned- och uppgång. Ni har tillgång till separata omklädningsrum nummer 7–9, som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

En vuxen ska vara med i vattnet som stöd i början av kursen, målet är sedan att barnen ska bli självständiga och trygga så att de klarar sig själv.

Förkunskaper

Inga (för barn med t.ex. kognitiv funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk diagnos samt fysiska funktionsnedsättningar). Vi jobbar med individuella övningar och mål för varje barn.

Sjöstjärnan våren 2021 Hylliebadet

Period

Start vecka 3. Totalt 15 tillfällen.

Tider

  • Tisdagar kl. 16.50, 17.40, 18.30

Pris

1200 kronor.

Tänk på!

Många barn med olika funktionsnedsättningar klarar sig bra i våra ordinarie simgrupper, exempelvis barn med ADHD, lindriga CP-skador och lindrig autism. Ni anmäler era barn i våra simskolor efter ert barns förkunskaper.

Anmälan

Vid intresse kontakta oss på 040-34 25 52, så placerar vi tillsammans in ert barn i lämplig grupp. Vi jobbar med individuella övningar och mål för varje barn.

Plats

Bassängen Vågen, Hylliebadet