$left
$middle

Simskola för vuxna Hylliebadet

Hylliebadet bedriver simskola för vuxna från 18 år och uppåt i Malmö stads egen regi. Du kan välja mellan att gå en kurs som sträcker sig över terminen, eller besöka vår drop-in-simskola för vuxna.

Innehåll

sv