Torups slott och slottspark

torup slott med omgivande park under sommartid

 Foto: Felix Sundbäck

Torups slott har en historia som sträcker sig tillbaka till 1300-talet. Den ursprungliga borgen låg på en kulle som kallades Askebacken, strax norr om dagens stall och ladugårdar. Det nuvarande slottet anlades 1537 och restaurerades under åren 1602-1630, då det också fick det utseende det har idag.

Görvel Fadersdotter Sparre tog initiativ till att bygga det nya slottet i Torup, efter att den gamla borgen Askebacken förstörts. Det rådde oroliga tider och slottet försågs därför med ett ordentligt försvar. För att göra det extra svårt att inta, byggdes Torup slott mitt i en konstgjord sjö på gammal sankmark. Från 1790 började sjön tappas ur och marken uppodlades istället till äng.

Idag är Torup en av Nordens bäst bevarade renässansborgar, med en magnifik slottspark intill bokskogen och en trädgårdsanläggning med spår från fem sekler. Byggnaden vid entrén till slottsparken kallas Mellangården och rymde ursprungligen herrskapsstallarna. Den byggdes om 1737.

Park och trädgårdar utvecklades av ägarfamiljen enligt tidens moden under 1800- och början av 1900-talet. Vid sekelskiftet 1900 var Torups slott en samlingsplats för dåtidens kulturella och vetenskapliga elit, inbjudna av familjen Coyet som ägde och bodde på slottet. 1970 köptes godset Torup med slott och andra byggnader, slottspark, bokskog och odlingsmark av Malmö stad, som fullföljer traditionen från tidigare ägare att "söken bevara vad I haven fått".

Kulturslingan – "Livet kring ett slott"
Följ med på en vandring och lär dig mer om Torups vackra gamla byggnader och personer som verkat här. Allt från Görvel, som än idag sägs vaka över sin skatt, till hunden Fido – som blev statare när han räddade Gustav Coyet från den ilskna tjuren. Guideboken finns att köpa på Friluftsgården.

Senast ändrad: 2018-08-03 12:36