$left
$middle

Torups slott och slottspark

Torups slott är en av Nordens bäst bevarade renässansborgar, med en magnifik slottspark intill bokskogen och en trädgårdsanläggning med spår från fem sekler.

Torups slott

Historia

Torups slott har en historia som sträcker sig tillbaka till 1300-talet. Den ursprungliga borgen låg på en kulle som kallades Askebacken, strax norr om dagens stall och ladugårdar. Det nuvarande slottet anlades 1537 och restaurerades under åren 1602-1630, då det också fick det utseende det har idag.
Park och trädgårdar utvecklades av ägarfamiljen enligt den tidens traditioner under 1800- och början av 1900-talet. Vid sekelskiftet 1900 var Torups slott en samlingsplats för dåtidens kulturella och vetenskapliga elit, inbjudna av familjen Coyet som ägde och bodde på slottet.

1970 köptes godset Torup med slott och andra byggnader, slottspark, bokskog och odlingsmark av Malmö stad, som fullföljer traditionen från tidigare ägare att "söken bevara vad I haven fått". Den sista familjen som bodde på slottet flyttade 2012. Malmö stad gjorde därefter större delen av slottsparken tillgänglig för allmänheten.

I parken finns toaletter i byggnaden vid parkens huvudentré. Det finns också toaletter vid stallarna när de är öppna.

Stallarna

Torups stallar har anor från 1500-talet. En stor del av byggnaderna totalförstördes vid en brand 2006 och återuppfördes 2010 i 1700-talsstil. Stenladan är den östra längan av stallarna och var tidigare ett sädesmagasin. Det har lagts mycket arbete och tanke bakom att göra om Stenladan till en av Skånes nya moderna konferens/arrangemang/event-anläggningar. Här finns stora möjligheter om du söker en stor lokal för ditt arrangemang för 400-600 gäster.

Visningar

Följ med på en tur kring slottet

Arkivpedagogen Pernilla Södergren från Stadsarkivet berättar om slottet och dess omgivningar i en film, framför allt framtagen för äldre personer som kan ha svårt att ta sig runt på platsen.

Kontakta oss

sv