Torups slott och slottspark

Torup Slott en av nordens bäst bevarade renässansborgar, med en magnifik slottspark intill bokskogen och en trädgårdsanläggning med spår från fem sekler.

Torups slott

Besöka slottet

Det anordnas kontinerligt guidade turer för att besöka Torup slott och se insidan av renässansborgen. Observera att slottet inte är tillgänglighetsanpassat.

Urspung och historia

Torups slott har en historia som sträcker sig tillbaka till 1300-talet. Den ursprungliga borgen låg på en kulle som kallades Askebacken, strax norr om dagens stall och ladugårdar. Det nuvarande slottet anlades 1537 och restaurerades under åren 1602-1630, då det också fick det utseende det har idag.

Görvel Fadersdotter Sparre tog initiativ till att bygga det nya slottet i Torup, efter att den gamla borgen Askebacken förstörts. Det rådde oroliga tider och slottet försågs därför med ett ordentligt försvar. För att göra det extra svårt att inta, byggdes Torup slott mitt i en konstgjord sjö på gammal sankmark. Från 1790 började sjön tappas ur och marken uppodlades istället till äng.

Park och trädgårdar utvecklades av ägarfamiljen enligt tidens moden under 1800- och början av 1900-talet. Vid sekelskiftet 1900 var Torups slott en samlingsplats för dåtidens kulturella och vetenskapliga elit, inbjudna av familjen Coyet som ägde och bodde på slottet.

Nutid

1970 köptes godset Torup med slott och andra byggnader, slottspark, bokskog och odlingsmark av Malmö stad, som fullföljer traditionen från tidigare ägare att "söken bevara vad I haven fått".