$left
$middle

Romska läsambassader

Romska läsambassader arbetar med att utveckla sin verksamhet för den nationella minoriteten romer.

I Malmö finns romska läsambassader på följande bibliotek:

  • Bellevuegårdsbiblioteket
  • Lindängenbiblioteket
  • Oxiebiblioteket

Om romska läsambassader

Att vara romsk läsambassad betyder att biblioteken arbetar med att utveckla sin verksamhet för den nationella minoriteten romer.

Biblioteken som är romska läsambassader har utökat bestånd av litteratur på romani chib, olika arrangemang och aktiviteter riktade mot romer, samt samarbete med föreningar och brobyggare.

Romska läsambassader finns på flera bibliotek runt om i Sverige.

Kontakt

Vill du veta mer om vad de romska läsambassaderna kan erbjuda dig, kontakta någon av dem via mejl:

Kontakta oss

Malmö stadsbibliotek

Telefon:
040-660 85 00
Besöksadress:
Kung Oscars väg 11
sv