Malmö stadsbiblioteks vänner

Föreningen Malmö stadsbiblioteks vänner har cirka 350 medlemmar. Den är en av landets äldsta biblioteksföreningar, bildad 1941.

Föreningen har under åren givit ut bibliografier över Malmö samt böcker som behandlar Stadsbibliotekets historia och den värdefulla Skånesamlingen.

Föreningen ger årliga anslag till främst läsprojekt för barn och unga samt talböcker till funktionshindrade.

Genom att bli medlem stöder du Stadsbibliotekets mångfacetterade verksamhet. För medlemmar arrangeras vårutflykt med litterärt tema, litteraturcirklar, studiebesök, litterära promenader och författarträffar.

Årsavgiften är 125 kronor och för sammanboende par 175 kronor. Avgiften kan sättas in på föreningens postgiro 14 97 50-2.

Ordförande

Eva Albihn
Telefon: 070–268 11 50

Sekreterare

Birgitta Andersson
Telefon: 0730–474 129

Adress

Föreningen Malmö stadsbiblioteks vänner
c/o Malmö stadsbibliotek
205 81 Malmö

Senast ändrad: 2019-09-02 13:40