Kulturkoppling

Kulturkopplingen är en resurs på Malmö Kulturskola med kompetens inom drama-, teater-, rytmik- och filmpedagogik samt körsång. Kulturkopplingen arbetar i Malmös förskolor och skolor samt på olika kulturella arenor med att bland annat integrera de estetiska ämnena i undervisningen. Genus, jämställdhet och likvärdighet ska genomsyra allt pedagogiskt material.

Senast ändrad: 2019-11-22 15:24