$left
$middle

Samverka kring arrangemang

Vi samverkar gärna kring arrangemang med externa aktörer

Kriterier

  • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten.         
  • Arrangemanget ska planeras och utformas i samverkan med oss.
  • Arrangemanget ska vara drog- och alkoholfritt.
  • Arrangemanget ska innehålla uttryck så som musik, dans och/eller kulturen kring dessa.
  • Arrangemanget ska i första hand främja unga aktörer på scen och/eller tilltala unga som publik.
  • Arrangemanget ska vara gratis för besökare.

Kontakt

Uppfyller ni ovanstående kriterier ser vi fram emot att ni kontaktar oss och så pratar vi vidare om er idé. Uppfyller ni inte kriterierna finns möjlighet att hyra lokalerna. Kontakta oss för prislista. Vi hyr inte ut till privata fester.   

Kontakta oss

Arena 305

Telefon:
040-34 25 55
Besöksadress:
Lönngatan 30
sv