Samverka kring arrangemang

Förändringar på grund av Covid-19

Arena 305 har öppnat för alla mellan 15-25 år. Restriktioner gäller dock fortfarande.

Vi samverkar gärna kring arrangemang med externa aktörer

  • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten.         
  • Arrangemanget ska planeras och utformas i samverkan med oss.
  • Arrangemanget ska vara drog- och alkoholfritt.
  • Arrangemanget ska innehålla uttryck så som musik, dans och/eller kulturen kring dessa.
  • Arrangemanget ska i första hand främja unga aktörer på scen och/eller tilltala unga som publik.
  • Arrangemanget ska vara gratis för besökare.

Vidare kontakt      

Uppfyller ni ovanstående kriterier ser vi fram emot att prata vidare om er idé. Kontakta oss på arena305@malmo.se. Uppfyller ni inte kriterierna finns möjlighet att hyra lokalerna. Kontakta oss för prislista på arena305@malmo.se. Vi hyr inte ut till privata fester.