Samverka kring arrangemang

Förändringar på grund av Covid-19

För att minska smittspridningen kommer flera av kulturförvaltningens verksamheter att stänga tillfälligt. Arena 305 kommer att vara stängt 24 november - 13 december 2020.

Läs mer om varför vi stänger

Vi samverkar gärna kring arrangemang med externa aktörer så som studieförbund, musik- och kulturföreningar, gymnasieskolor och kulturskolor.

  • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten.         
  • Arrangemanget ska planeras och utformas i samverkan med oss.
  • Arrangemanget ska vara drog- och alkoholfritt.
  • Arrangemanget ska innehålla uttryck så som musik, dans och/eller kulturen kring dessa.
  • Arrangemanget ska i första hand främja unga aktörer på scen och/eller tilltala unga som publik.
  • Arrangemanget ska vara gratis för besökare.

Vidare kontakt      

Uppfyller ni ovanstående kriterier ser vi fram emot att prata vidare om er idé. Kontakta oss på arena305@malmo.se. Uppfyller ni inte kriterierna finns möjlighet att hyra. Kontakta oss för prislista på arena305@malmo.se. Vi hyr inte ut till privata fester.