$left
$middle

Beachhandboll

På några av Malmös stränder finns beachhandbollplaner med fasta mål.

Person med boll på en beachhandbollplan.

Beachhandboll på Ribersborgsstranden

Två beachhandbollplaner med fasta mål.
Adress: Brygga 3, 217 75 Malmö

Beachhandboll på Klagshamnsstranden

En beachhandbollplan med fasta mål.
Adress: Badvägen 30, 218 54 Klagshamn

sv