$left
$middle

Intresseanmälan för att starta en stadsodling

Fyll i formuläret för att skicka in din intresseanmälan.

Du hittar våra riktlinjer på sidan "Starta en stadsodling" i dokumentet "Allmänna bestämmelser för odling på allmän platsmark".
Har du/ni tagit del av innehållet i våra riktlinjer? * (obligatorisk)
Du hittar våra riktlinjer på sidan "Starta en stadsodling" i dokumentet "Allmänna bestämmelser för odling på allmän platsmark".Mer information om föreningar och hur du startar en finns på: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening/startaenideellforening.4.70ac421612e2a997f85800028338.html
För att starta en stadsodling har vi som krav att det finns en förening som kan sköta odlingen och ytan där odlingen finns. * (obligatorisk)
Mer information om föreningar och hur du startar en finns på: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening/startaenideellforening.4.70ac421612e2a997f85800028338.html


En stadsodling som ligger på allmän platsmark (till exempel i en park) ska gynna allmänheten. Odlingsverksamheten ska vara öppen och bidra till allmänhetens nytta. Detta kan vara genom t.ex. olika odlingsaktiviteter.


300