$left
$middle

Starta en stadsodling

Det finns många grönområden i Malmö där en stadsodling skulle tillföra värden. Om det är möjligt att starta en odling beror på förutsättningar på platsen och framtida planer för området.

Malmö stad tecknar endast skötselavtal för odling på allmän platsmark med föreningar eller organisationer och inte med enskilda personer eller företag.

All mark runt om och närmast fastigheter är kvartersmark. Om du vill odla intill ditt hyreshus eller kontor ska du istället kontakta din hyresvärd.

Läs igenom våra riktlinjer, krav och bestämmelser för en stadsodling

Funderar du på att starta en stadsodling? En bra start är att läsa igenom Malmö stads bestämmelser så du förstår vad som behövs för att driva en stadsodling.

Lämpliga platser för stadsodlingar

Val av lämpliga odlingsytor bör, för att få störst genomslag, göras utifrån förslag från intresserade odlarföreningar och lämplighetsbedömas från fall till fall. Området ska ligga minst 5 meter från allmän väg och minst 10 meter från närmaste bebyggelse.

Odling sker enbart i pallkragar, odlingsbäddar och kärl.

Ansvar för odlingen

Det är föreningens ansvar att organisera odlingen och ansvara för att de enskilda odlarna inom föreningen följer gällande lagar, riktlinjer och annat som anges i ett upprättat skötselavtal mellan Malmö stad och föreningen.

Skicka en intresseanmälan

Om du är intresserad av att starta en stadsodling är det första steget att skicka en intresseanmälan till fastighets- och gatukontoret.

Tänk på att:

  • Det behövs bilda en förening med en kontaktperson
  • Tillsammans kommer vi överens om en lämplig plats för en stadsodling
  • Vi inte kan tillgodose alla önskemål som skickas in. Det är många faktorer som ska stämma för att område ska kunna tillämpas som en stadsodling

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv