$left
$middle

Pågående stadsodlingar

I Malmö finns det ett tiotal stadsodlingar som är utspridda över hela staden.

Stadsodlingen på torget i Augustenborg.

Stadsodlingen på torget i Augustenborg. Foto: Andreas Larsson

Beijers Park
Stadsodlingen i Enskifteshagen.

Stadsodlingen i Enskifteshagen. Foto: Andreas Larsson

Stadsodling i Guldängen.

Stadsodlingen i Guldängen. Foto: Andreas Larsson

Lindängelund