$left
$middle

Pågående stadsodlingar

I Malmö finns det ett tiotal stadsodlingar som är utspridda över hela staden.

Augustenborg

Stadsodlingen på torget i Augustenborg. Foto: Andreas Larsson

Augustenborgs Odlargrupp odlar ätbart och blommor på torget och i en liten skogsträdgård för allmänheten.

På en större odling med växthus odlas bl.a olika rotfrukter, grönsaker, bär och gröna blad till gruppens medlemmar. Alla som vill kan vara med och odla!

Kontakta föreningen i Augustenborg

Beijers Park

Föreningen Beijers Parks stadsodling har medlemmar från hela området där man får möjligheten att odla i 1-2 pallkragar precis bakom cafeet i parken. Odlingen är öppen för alla boende men riktar sig först och främst till de som inte har möjlighet till odling i egen trädgård.

Föreningen anordnar också marknad ca två gånger om året, en på våren och en på hösten, i samarbete med ett närliggande kafé och vill gärna utöka samarbetet med olika föreningar i området.

Det finns en stabil styrelse som erbjuder årsmöten där alla kan vara med och påverka. Vill man ge ytterligare förslag eller har frågor är man alltid välkommen att kontakta föreningen.

Kontakta föreningen i Beijers Park

Enskifteshagen

Stadsodlingen i Enskifteshagen. Foto: Andreas Larsson

Sedan föreningens start har odlingsnätverket fokuser­at på sociala och kulturella aktiviteter kopplade till boendenära odlingar och resurshushållning.

Stadsodlingen är en gränsöverskridande verksamhet som genom odling skapar större delaktighet i närsamhället och bidrar till ökad social- och ekologiskhåll­barhet.

Syftet och resultatet av de gröna mötesplatserna är att skapa möten mellan människor. Mötesplatserna ger en möjlighet att på olika sätt påverka, bli delaktiga och ta ansvar för sin närmiljö samtidigt som de har en rekreativ, kunskapsspridande och social funktion i samhället och i staden.

Hyllievångensparken

För att odla i Hyllievångsparken behöver du:

  • Bli medlem i Hyllievångsparkens gemensamhetsodling.
  • Ha engagemang och tid att ta hand om dina odlingar.

Välkommen som medlem!

Kontakta föreningen i Hyllievångsparken

Guldängen

Stadsodlingen i Guldängen. Foto: Andreas Larsson

Guldängen är Sveriges enda bygglek med odling och Malmös enda bemannade lekplats. En bygglek byggs av barnen själva. De snickrar, skapar, odlar och konstruerar med sina egna händer och fantasi sin mötesplats. 

Guldängen är också en utepedagogisk lärmiljö. Under terminerna tar byggleken varje dag emot förskolor, skolor och fritids. Under halvdagar erbjuds de upplevelsebaserad inlärning kring ekologi, bygg, odling, och återbruk.

Kontakta föreningen på Guldängen 

Lindängelund

I skogsträdgården Vårsången på Lindängelund odlas både ettåriga och fleråriga växter, fruktträd, bärbuskar och nötträd i olika skikt för att efterlikna skogens egna sätt att växa.

Istället för vanliga skogsträd och buskar, skapas en ätbar skog mitt i staden där den besökande kan njuta av näringsrika och lite annorlunda växter, bär och frukter. 

Visionen för skogsträdgåden Vårsången är att skapa en plats där Malmöbor kan få utforska naturen och biologisk mångfald, skapa gemenskap och kunskap kring odling och tillsammans skapa en vacker plats att njuta och vila på.

Kontakta föreningen på Lindängelund

Sofielund

Byalaget Sofia bildades 1998 och har för närvarande ett 50-tal hushåll som medlemmar.

Föreningen arbetar för en bättre och trevligare stadsdel och hoppas att så många som möjligt vill hjälpa till att göra Norra Sofielund till en levande plats.

Kontakta föreningen i Sofielund

Stapelbädden i Västra hamnen

I hjärtat av Stapelbäddsområdet i Västra hamnen ligger Stapelbäddens Trädgård som invigdes 2022. Den ligger uppe på Stapelbäddens tak och har fin utsikt över skateparken och ner till det gamla Kockumsvarvet.

Att skapa en stadsodling i ett område som är starkt dominerat av betong ger alla som verkar, bor och leker i grannskapet en oas för vila, möten och tillfällen att njuta av odling mitt i staden. Trädgården ger vuxna och barn möjlighet att lära sig sin odla mat.

Stapelbäddens trädgård drivs i samarbete med Naturskyddsföreningen Malmö, Malmö Stad och STPLN.

Kontakta föreningen på Stapelbädden

sv