Om kolonier

Barn i hängmatta

Koloniverksamheten i Malmö har hundraåriga anor och är en källa till glädje och rekreation för tusentals Malmöbor i alla åldrar.  Kolonilotter är ett bra alternativ till egen trädgård.

Koloniområden anlades tidigt i Malmös utkanter. Allt eftersom staden växt har dessa områden kommit att ligga allt mer centralt. Dessa områden har bevarats och utgör idag gröna oaser med trevliga sommarboende för många Malmöbor.

Det finns över 6 000 kolonilotter i Malmö, 5 000 av dessa ägs av Malmö stad. Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad upplåter sammanlagt 175 hektar mark till kolonitomter och odlingslotter.

Det finns olika typer av kolonier; trädgårdskolonierdjurkolonier, odlingslotter och temaodling, där Almåsa vingård, som anlades 2011, ingår.

Senast ändrad: 2019-03-29 15:19