$left
$middle

Malmö Museer stängt 29 september

Den 29 september har kulturförvaltningen en utbildning för alla medarbetare och chefer. Därför håller Malmö Museer och Malmö Konstmuseum stängt den dagen.

Teknikens och sjöfartens hus

I denna byggnad hittar du utställningar inom teknik, fordon, sjöfart och vetenskap. Här finns även båtlekrummet och museibutik.

Foto: Marcus Marcusson / Malmö Museer.

  • WC
  • Museibutik
  • Garderob
  • Wifi
sv