$left
$middle

Om Wisdome Malmö

Tillfälliga ändringar

Båtlekrummet och barnmatsalen är tillfälligt stängda på grund av underhåll.

Wisdome Malmö är en plattform för att arbeta med vetenskapliga visualiseringar. Det kan handla om allt från att visa upp forskning, testa ny spelteknik, locka unga Malmöbor till näringslivet, till att studera vidare.

Upplevelsearenan vid Malmö museum har skapats genom ett samarbete mellan Malmö stad, akademin och näringslivet och har genomförts med stöd från bland annat Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

För vem finns Wisdome Malmö?

Wisdome Malmö är till för både Malmö museums besökare och för företag, verksamheter och akademin. Det innebär att dessa ska ha möjlighet att använda centret både som publik testbädd, men också som ett internt redskap för medarbetare eller samarbetspartners. Hur detta rent praktiskt kommer att fungera är för närvarande en del av det utvecklingsarbete som genomförs i nära samarbete med våra partners.

Vad är Wisdome Malmö?

Wisdome Malmö är en upplevelsearena med dombiograf, digitala labb och lärmiljöer. Upplevelsearenan ska inspirera, väcka nyfikenhet och skapa intresse för vetenskap, dåtidens händelser och framtidens utmaningar.

Wisdome Sweden

Inom Wisdome samverkar Sveriges fem ledande science center och flera universitet och forskningsmiljöer kring forskning, teknik, tillämpning och didaktik för nya sätt att lära och engagera.

Finansiering

Satsningen Wisdome Malmö är möjlig att genomföra tack vare stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, och det regionala samverkansprojektet Wisdome Innovation. Wisdome Innovation finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Malmö stad, Lunds universitet, Altitude Meetings AB, Malmö universitet, European Spallation Source (ESS) och Game Habitat Southern Sweden.

EU-logo

Kontakta oss

Malmö museum

Telefon:
040-34 44 00
Postadress:
Malmö museum Malmö museum 205 80 Malmö
sv