Bunkeflostrand

Nu finns det en övergripande strukturplan för utbyggnaden av Bunkeflostrand. Strukturplanen är en del av ett pågående arbete med detaljplaner, som kan ge runt 1500 nya bostäder de närmaste fem till tio åren.

När stadsdelen växer med fler invånare, blir också förutsättningarna bättre för att bygga ut handel, service, kultur- och fritidsanläggningar i området. Syftet med strukturplanen är att  peka ut en riktning för Bunkeflostrands fortsatta hållbara utveckling och visa hur detaljplanerna kan samordnas och samverka för att tillföra nya kvaliteter till Bunkeflostrand.  

Samråd för detaljplan öster om Kalkbrottsgatan

Nu finns ett första förslag till ny detaljplan för området öster om Kalkbrottsgatan (Dp 5622). Under samrådet som pågår från den 27 mars till 4 maj har alla som berörs av förändringarna möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. På  biblioteket i Bunkeflostrand kan du se en modell av planförslaget fram till den 4 maj. Detaljplanen gör det möjligt att skapa en blandad stadsbebyggelse med cirka 850 lägenheter och 130 småhus.

Film från samrådsmötet med frågor och svar

Den 23 april hölls ett digitalt samrådsmöte för detaljplanen öster om Kalbrottsgatan, dp 5622. Mötet spelades in och här kan du ta del av videon samt de frågor och svar som kom upp under mötet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad med vad som är på gång, kan du prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev för Bunkeflostrand.

Bakgrund

Malmö växer med drygt 5000 invånare varje år och översiktsplaneringen
för Malmö ska kunna möta denna befolkningsutveckling. Genom Hyllies utbyggnad och nya centralt geografiska läge har även Bunkeflostrands förutsättningar för utbyggnad förändrats. Enligt gällande översiktsplan kan Bunkeflostrand på sikt komma att byggas ihop med Limhamn i norr och Vintrie och Hyllie i nordöst.

 

Idag bor drygt 11 000 invånare i Bunkeflostrand. Med den befolkningsutveckling som Malmö har, kan Bunkeflostrand komma att byggas ut med drygt 1500 nya bostäder inom de närmsta fem till tio åren.

 

Läs mer om pågående och kommande detaljplaner i Bunkeflostrand

Senast ändrad: 2020-04-30 10:59