Elinelund

Förvandlingen av Elinelund är i full gång. Området utvecklas till ett bostadsområde med skola, förskolor, affärer och verksamheter.

Elinegård är ett bostadsområde inom Elinelundsområdet. Sammanlagt kommer det att bli cirka 2000 bostäder i området.

Under hösten har det öppnat en ny skola, Elinelundsskolan.

Markanvisning - bygg i området

Elinelund karta över området

Välkommen att delta i vår senaste markanvisning och lämna intresseanmälan på mark för bostadsbebyggelse inom fastigheterna Balpressen 3 och Höbalen 2. Fastigheterna är belägna inom Elinelundsområdet som är beläget öster om Limhamns kalkbrott.

Läs mer om hur du anmäler dig här. (pdf, 8.3 MB)

Så kommer du fram till Elinelundsskolan

Med bil kommer man via Blåsebergavägen norrifrån till Ladugårdsgatan där skolan ligger. Med cykel kan man komma både norr- och söderifrån.

Det kommer även att öppna en ny förskola i februari 2020. Sedan i våras finns det matbutik i området. Det finns också bra kommunikationer med till exempel Limhamns centrum, Hyllie och tåg till Köpenhamn.

Blåsebergavägen som går genom området, har förlängts söderut och kopplats samman med Gottorpsvägen och yttre Ringvägen. Just nu är vägen bara öppen för byggtrafik, men vid årsskiftet 2019/2020 blir den tillgänglig för alla.

Detta gör fastighets- och gatukontoret

Fastighet- och gatukontoret kommer under 2019 att påbörja arbetet med att göra klart gator, torg, gång- och cykelbanor, trädplanteringar med mera i området. Det kommer att ske i etapper och anpassas efter de byggprojekt som pågår. Arbetet kommer att pågå fram till 2024.

Sedan tidigare har staden anlagt parkområden och lekplatser. Vi gör detta för att serva de boende i området med attraktiva och trygga utemiljöer. 

Lekplats i Elinelundsområdet

Lekplats i Elinelundsområdet

Senast ändrad: 2019-09-02 11:04