Miljö och klimat

Malmö stad arbetar för ett miljömässigt hållbart Malmö och minskad klimatpåverkan. Tillsammans med Malmöbor, näringsliv och andra aktörer skapar vi en hållbar stad där alla ska kunna leva ett gott liv inom planetens gränser.

Teman