Klimat och miljö

Malmö stad arbetar för att vara en förebild för det globala klimat- och miljöarbetet. Tillsammans med Malmöbor, näringsliv och andra aktörer skapar vi en hållbar stad där alla ska kunna leva ett gott liv inom planetens gränser.

Översiktsbild över delar av västra Malmö med Turning Torso som riktmärke

Översiktsbild över delar av västra Malmö: Foto Bojana Lukac

Malmö har varit en internationell förebild för hållbar stadsutveckling i mer än två decennier. Malmös politiker har beslutat att Malmö ska vara en föregångare i det globala klimatarbetet och i Malmö stads miljöprogram fastslår att Malmös klimatpåverkan kraftigt ska minskas samtidigt som Malmö får en förbättrad livsmiljö och frisk natur.

För att nå Malmös klimat- och miljömål behöver det ske en omställning av samhället, både lokalt och globalt. Malmö stad samarbetar med Malmöbor, näringsliv och andra aktörer för att skapa en stad med hög livskvalitet och låg klimat- och miljöpåverkan.

Malmö stad arbetar också för att utveckla tillsynen som redskap för att nå hållbar utveckling. Vi arbetar med förebyggande arbete i dialog med verksamhetsutövare där information och rådgivning är viktiga delar för att hjälpa Malmöbor och företagare att göra medvetna och hållbara val över tid och bidrar till utvecklingen av den hållbara staden.

Grunden för Malmö stads arbete med klimat- och miljö är Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030. Utöver detta finns en rad andra styrdokument som är vägledande.