Malmö stads miljöarbete

I Malmö är vi bra på miljöarbete och vi har ambitionen att vara en ledande miljöstad. Vi har som mål att göra hållbarhet till verklighet för alla malmöbor.  

Malmö stads miljömål anges i detalj i Malmö stads miljöprogram 2009-2020.

År 2020 ska Malmö vara världsbäst på hållbar stadsutveckling. Utmaningen att göra Malmö världsbäst kräver att vi är många som arbetar mot gemensamma mål. Ett omfattande arbete pågår för fullt och vi har redan kommit så långt att det börjar ge eko både här hemma och ute i världen.

Inom ramen för Malmö stads miljöarbete stödjer, utvecklar och samordnar vi många olika typer av miljöprojekt som ska leda till ett hållbart Malmö och ett ökat demokratiskt inflytande. Malmö stad deltar aktivt i många utvecklingsprojekt i syfte att ständigt föra fram hållbarhetsfrågornas värde.

Senast ändrad: 2018-03-09 09:54