$left
$middle

För Malmö och planeten

Nu ökar vi takten för att göra våra miljö- och klimatmål för 2030 till vardag för fler i Malmö. Det gör vi genom att göra det enklare att resa hållbart, ställa om till klimatsmart energi, förbättra vår livsmiljö och skapa framtidens hållbara företag och lösningar tillsammans med de som bor och verkar i vår stad.

Så ökar vi takten

Att ställa om till ett mer hållbart Malmö kräver att hela staden jobbar på nya sätt för att hitta lösningar på våra gemensamma utmaningar. Det görs mycket redan, men vi behöver göra mer. Malmö stads miljö- och klimatmål är ambitiösa och anger riktningen för arbetet.

Så kan du bidra

Det är bara med gemensamma krafter vi kan ställa om för Malmö och planeten. Valen vi gör som Malmöbor, innovationerna i små och stora företag, besluten i Malmö stads verksamheter och vanorna i grannskapet eller kompisgänget, är alla avgörande om vi lyckas eller inte.

Så går arbetet med målen

Vi arbetar tillsammans i Malmö stad för att nå Malmös miljö- och klimatmål. Varje år följer vi upp hur arbetet mot målen går i en rapport vi kallar miljöredovisning. I verktyget Miljöbarometern redovisar vi löpande hur arbetet mot målen går. Vi gör också varje år en rad rapporter där vi sammanställer luftkvalitetsmätningar, kemikalieundersökningar med mera.

Så växer Malmö

I Malmö pågår flera satsningar för att göra det enklare att leva hållbart i Malmö. Vi arbetar för att knyta ihop staden med förbättrade kollektivtrafikstråk och cykelvägar, ställa om till förnybar energi, energieffektivisera och främja hållbart byggande och resurseffektivitet.

Nyheter om miljö och klimat

Succéturnén fortsätter för Pop-up Returen

Se upp, här kommer någon bärandes på en soffa. Och ett par fina festskor ska förhoppningsvis snart få sitta på nya fötter. Det är VA Syds populära Pop-up Returen som gör ett stopp på Sevedsplan. Här är det återvinning och återbruk som gäller.

Kontaktinformation och länkar

sv