Om mötesplatserna
Det finns nio öppna mötesplatser för seniorer runt om i Malmö. Du kan fritt välja vilken mötesplats du vill gå till, oavsett var i staden du bor. Hos oss kan du delta i olika aktiviteter och få nya upplevelser tillsammans med andra. Vi har ett utbud med bland annat gymnastik, dans, boule och biljard. Även musikunderhållning och gemensam fika eller lunch anordnas. Att besöka mötesplatserna är gratis, och även de flesta aktiviteter. Vissa aktiviteter betalar du dock självkostnadspris för, precis som för fika. Mötesplatserna är handikappanpassade och hbtq-certifierade.
Mötesplats Café Sommaren (öppnar snart!)
Norra Grängesbergsgatan 42B (Lönngården)
Hitta till mötesplatserna
Kom och hälsa på oss på någon av våra mötesplatser för seniorer!
Vårt arbete
Att göra roliga och intressanta aktiviteter tillsammans med andra, att få information, råd och stöd eller att träffa en medmänniska att samtala med är viktigt för hälsan och känslan av trygghet. På mötesplatserna vill vi bidra till att höja livskvaliteten och välbefinnandet för dig som är senior.
Mötesplatserna är HBTQIA+certifierade
Mötesplatserna ska vara öppna för alla och det är vår uppgift att se till att det verkligen är så. Därför är samtliga mötesplatser sedan 2018 HBTQIA+certifierade genom RFSL. All personal på mötesplatserna har deltagit i utbildningen och det utvecklingsarbete som sedan följt. Arbetet ligger i linje med förvaltningens arbete inom mänskliga rättigheter.